Невро-лингвистично програмиране (НЛП). Техники.

Какво представлява НЛП? Каква е неговата роля в общуването? С какво може да ви помогне? Кои са плюсовете и минусите? Кои са принципите за управление на човешкото поведение? Днес на НЛП се възлагат големи надежди за моделиране на поведението. На тази техника се гледа като на сигурен залог за личен и професионален успех.

Невро-линвистичното програмиране (НЛП) понастоящем е залегнало в много програми за самоусъвършенстване и менторство (коучинг). Техниките му целят подобряване на личния и професионалния живот. Как става това?

В основата на техниките за невро-лингвистично програмиране (НЛП) стои връзката между нашите мисли, емоции и влиянието, което те имат върху нашето дишане, жестове, пози и движения. Думите, които използваме, мислите, които най-често се въртят в съзнанието и подсъзнанието ни, де факто ръководят живота ни. Следователно, контролирайки думите и емоциите си, както и преразглеждайки своите вярвания, често ограничаващи, можем да променим живота си към по-добро.

Замисляли ли сте се някога върху изразните си средства и емоционалното си взаимодействие с другите? Ако внимателно си служите с тях, бихте могли да промените качеството на общуването си, а оттам – и преживяванията си в ежедневието.

Първата стъпка в НЛП е осъзнаване на вашите думи, емоции и действия, както и шаблоните (вярвания, убеждения, предразсъдъци), чрез които умът ви обикновено си служи. Осъзнавайки ги, вие можете да прецените дали те ви служат, или напротив, обслужват всеки друг, но не и вас.

Стъпка по стъпка невро-лингвистичното програмиране променя начина, по който се възприемате, така започвате да взимате и различни решения за живота си.

Невро-линвистичното програмиране действа на две нива:

 • чрез него насочваме собственото си поведение, така да се каже се “програмираме” за определени резултати;
 • чрез него можем да влияем на околните, насочвайки техните мисли и поведение. Което означава, че НЛП е манипулация върху съзнанието и може да бъде използвана и в негативен аспект.

Невро-лингвистично програмиране – основи

За да можем да прилагаме техниките, се нуждаем от:

 • критично самонаблюдение
 • наблюдение на реакциите на околните
 • анализ на обратната връзка, която получаваме от своите взаимодействия
 • обективност
 • осъзнатост
 • воля
 • постоянство за постигане на добри резултати, склонност да работим над себе си.

Невро-лингвистичното програмиране не е панацея и няма как да реши всичките ви проблеми, както обещават множество НЛП практици. Трябва да сме заземени и реалисти и да нямаме свръхочаквания, които по-скоро биха ни навредили, вместо да ни помогнат.

Невро-лингвистично програмиране и области на приложение

Рекламата, връзките с обществеността, политиката, едрият бизнес, търговията на дребно са все области, които постоянно си служат с НЛП за постигането на целите си. Техниките му биват очертани още през 70-тте години в САЩ от Ричард Бендлър, психолог, и от Джон Гриндър, професор по лингвистика.

Двамата учени са привлечени от положителните резултати в работата на няколко психотерапевта и решават да наблюдават работата им, за да преценят кое точно ги прави толкова добри. Изследват цялостното им вербално и невербално поведение спрямо пациентите – как ги гледат, как разговарят (тон на гласа), какви думи използват най-често, мимики и жестове, какъв зрителен контакт осъществяват (как общуват посредством очите си), лицеви изражения, докосвания…

Така, въз основа на наблюдения на практиката на психотерапевтите и извлечените изводи, през 70-тте години на XX-ти век се ражда НЛП. Започва организирането на семинари, предназначени за терапевти, с идеята техниките да се популяризират и професионалистите да бъдат по-полезни на пациентите си. В последствие към семинарите за НЛП започват да проявяват интерес и личности от сферата на търговията, изкуството, бизнеса… Идеята за по-силно въздействие и влияние върху съзнанията е много атрактивна и печели все повече последователи. Расте броят на политиците, които прибягват до услугите на НЛП консултанти за изграждането на желания имидж.

Невро-лингвистично програмиране и “мисловните карти”

Всеки човек борави с така наречените “мисловни карти” (mental maps). Те използват нелинейното мислене и включват система от идеи, думи, изображения. Всяка отделна идея включва ключови думи и цветове, форми, схеми и изображения. Всички тези елементи, използвани съзнателно в НЛП могат да послужат за стимулиране на мозъка с конкретни цели.

Всеки един от нас възприема света по определен начин, затова мненията на хората по много въпроси се различават, както и реакциите им. Начинът, по който възприемаме всичко, което ни заобикаля, е, де факто, нашата мисловна карта за света. С нея ние се ориентираме по житейските пътища и непрекъснато се допитваме до нея за бъдещи действия.

Нашата мисловна карта ни служи за филтър, през който прокарваме хора, събития, идеи… Тя включва нашата лична житейска история, нашите вярвания, убеждения, предходни опитности, моментно емоционално настроение. Затова на един и същи дразнител трима души ще реагират по съвършено различен начин. Точно този факт обяснява нуждата от конкретно насочени и сегментирани комуникационни политики, според целевата група и нейното предварително щателно проучване, за да има резултат. И колкото по-конкретни са параметрите на проучването, толкова по-голям шанс за успех има комуникационната кампания, тъй като “натиска определени бутончета” в съзнанието на групата.

В областта на самоусъвършенстването, изучаването и познаването на личната ни мисловна карта е много ценно, защото ще разберем какво ни мотивира, кои са ценностите ни и ще си обясним защо ни се случват едни, а не други случки. Ще констатираме закономерности. След като я осъзнаем, ще можем да разширим личната си мисловна карта и да я обогатим, за да включваме смело нови опитности и за да действаме по-осъзнато и съзидателно. Така няма да се оставяме на течението на живота да ни завлича, а ще поемем нещата в своите ръце.

Невро-лингвистично програмиране: техники

Как да използвате НЛП за своето развитие и за осъществяването на своите проекти? Или пък за да туширате конфликти и да ги насочите към градивна плоскост? Тук набързо ще нахвърлям някои похвати, тъй като темата за НЛП е много обширна и не може да бъде обект на една-единствена статия.

Ето няколко техники:

 • Научете се да наблюдавате – себе си и останалите. Започнете от външния вид, наблюдавайте жестове, мимики, зрителен контакт, изказ, емоции, реакции… Тези елементи са богати на информация за човека и с времето ще се научите да “разчитате” хората.
 • Научете се да задавате директни въпроси, за да разберете по-добре събеседника. Така и той може да осъзнае по-добре някои неща за себе си. Задаването на точните въпроси е цяло изкуство, това се учи с практиката.
 • Научете се да слушате активно, за да можете да извлечете максимална информация за мисловната карта на събеседника си. Така ще можете да му влияете по-убедително, използвайки аргументите, които биха имали резултат при неговото възприятие за света. Какво представлява активното слушане?
 • Много важно: каквито и факти да изтъквате пред някого по време на дискусии и дебати, той никога няма да ги приеме, ако те не се вместват в неговата мисловна карта. Предубежденията и стереотипите се преборват трудно.
 • Поддържайте добронамерен зрителен контакт със събеседника. Накарайте го да се чувства специален, като му отделите цялото си внимание. Забравете за мобилния си телефон по време на срещи и разговори на живо.
 • Усмихнатите хора са възприемани като по-желателни и харизматични събеседници;
 • Овладейте техники за правилно дишане. Дишането влияе на емоционалното ни състояние, на мисловните ни процеси и на начина, по който изговаряме думите.
 • По време на разговор изтъквайте приликите с човека срещу вас, търсете допирните точки, за да можете да му влияете. Хората обичат тези, които приличат на тях, това затвърждава самооценката им. При изтъкване на разликите, веднага се създава дистанция и трудно можете да повлияете.
 • Много важно: пригодете начина си на изказване към начина на изказване на събеседника си. Използвайте думите, които той използва.
 • Разказването на забавни лични истории е много резултатен метод. Така се печелят симпатии и последователи. Затова се използва много в маркетинга чрез съдържание.
 • Контролирайте съзнателно думите, с които си служите. Те трябва да извикват в съзнанието на събеседниците асоциации с идеите, които искате да внушите. Честата употреба на конкретни словосъчетания има по-голям шанс да се запечата в съзнанието на хората, с които разговаряте.
 • Байпас на критичното мислене. Често използван похват. Комплименти и приятни разговори, за да спечелите доверието на събеседника, преди да му направите оферта или да получите съгласието му по даден въпрос.
 • Никога не повишавайте тон. Спокойният и равен тембър бива възприеман за по-авторитетен от говоренето на висок глас и припряния говор.
 • Научете се да говорите мелодично, с приятни паузи. Нека говорът ви има приятен ритъм.
 • Бъдете асертивни.Какво включва асертивността?
 • Научете се да извличате максимум информация от обратната връзка, която ви предоставят хората около вас. Благодарение на техните реакции ще можете да разбирате по-добре както тях, така и самите себе си. И ще имате възможността да подобрявате комуникационните си умения, както и да обогатявате мисловната си карта.
 • Предизвикване на силен емоционален заряд. Въздействащи са силните емоции, независимо дали става въпрос за любов, гняв, страх, ненавист… Палитрата е богата и използването на конкретни емоции зависи от търсения от вас резултат от въздействието. Предизвиканата емоция спомага за запомняне на посланията ви.
 • Поискайте услуга от събеседника, но символична, такава, която знаете, че не представлява никакъв проблем за него. Колкото и да ви се струва парадоксално, така той ще ви възприеме като приятелски настроен. Освен това, ще се почувства полезен и ще остане с приятно чувство.
 • Използването на чувство за хумор ви прави по-атрактивни и човечни. Как точно ни помага хуморът, дори в трудни ситуации? Чувството за хумор е и признак за висок коефициент на интелигентност.
 • За да можете да въздействате по-ефективно, необходимо е да умеете да грабвате вниманието с ярък образ и със силни визуални стимулации. Мозъкът има нужда от цвят, за да обработва по-ефективно информацията и за да я запаметява по-лесно.
 • Изграждането на запомнящ се имидж много помага в това отношение, но изисква работа и целенасочени усилия, а не всеки е склонен да ги полага. За изграждането на личен бранд успешно можете да използвате техники от НЛП. При интерес от ваша страна, мога да ви бъда полезна с консултации в областта на изграждането на имидж.

Тихомира Добрева, експерт по комуникации

COPYRIGHT ©2023 ТИХОМИРА ДОБРЕВА. СЪДЪРЖАНИЕТО НА POPATIA.ORG Е ЗАЩИТЕНО ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Ако част или цялото съдържание на статия ви хареса и решите да ги споделите, моля да ме цитирате и да поставите линк към този сайт.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s