Невро-лингвистично програмиране (НЛП). Техники.

Какво представлява НЛП? Каква е неговата роля в общуването? С какво може да ви помогне? Кои са плюсовете и минусите? Кои са принципите за управление на човешкото поведение? Днес на НЛП се възлагат големи надежди за моделиране на поведението. На тази техника се гледа като на сигурен залог за личен и професионален успех. Невро-линвистичното програмиране…