Топ техники за влияние и манипулация и защита от тях

В ерата на скорострелната информация и дигитализация сме подложени, повече от всякога, на въздействия от широк спектър от източници. ПР кампаниите и рекламните съобщения ни заливат от всички страни, като използват коварни техники за влияние, натиск и манипулация и вероятността за объркване и взимане на погрешни решения е много голяма. Ако сте добър и принципен…

Общуване с нарцисист – предизвикателства и вреди

Модерните времена и социалните мрежи насърчиха сериозно развиването на нарцисизъм и дори издигането му в култ. Той се превърна едва ли не в гаранция за успех в едно общество, в което тихият и скромен човек, който не вдига шум около себе си, се счита за нереализиран. Конкурентната среда също благоприятства създаването на силно нарцистични личности….