Как общуваме като мълчим?

Дори когато мълчим по време на разговор, ние изразяваме своето мнение и отношение (или липсата му) към участниците в разговора и към това, което те казват. Мълчанието може да е пауза, за да съберем мислите си и за да осмислим казаното от събеседниците ни, но може да бъде и съзнателна или несъзнателна реакция на чутото….