Метакомуникацията и ключовите социални умения

Този помпозен термин е изкован от психолога Грегъри Бейтсън през 70-тте години на XX-ти век. С него той обозначава неизказаните и/ или подразбиращи се послания, във вербалните ни и/ или невербалните ни послания: тоест, в това, което казваме, или подсказваме чрез езика на тялото си. И така, какво представлява метакомуникацията и как овладяването й може…