Най-честите грешки в комуникацията – топ 20

Колкото и семинари, уебинари и обучителни курсове да се организират на тема “ефективна комуникация”, практиката показва, че хората масово допускат елементарни грешки в общуването във формална и неформална среда. През последните близо три години и напрежението идва в повече и резултатите са налице: неразбирателства, конфликти, прекъснати връзки с колеги, приятели и познати. Кои са най-честите…