Духовната интелигентност: как да я постигнем?

Тя е усещане за свързаност с Цялото, търсене на Смисъла на собствения живот, но и в пътя на човечеството като цяло. Тя е една дълбочина на мисълта и на погледа ни навътре, към себе си, но и навън, към другите, в търсене на нишките, които ни свързват и ни помагат да се слеем в едно…

Ненасилствена комуникация – практикувате ли я?

Пред последните две години напрежението между хората ескалира и достигна нечувани и невиждани висоти в така наречения “цивилизован свят”. Ненасилствената комуникация сякаш се превърна в някакъв мит. Емоциите взеха превес и неразбирателството между нас нарасна драстично. Не е лесно да се изграждат и поддържат контакти в среда, която изобилства от предизвикателства. Днешният свят, все по-свързан…