Думите – лек, отрова и оръжие

С какви думи си служим в ежедневието е от голямо значение. Всяка една буква има специфична вибрация и оттеква в ума ни по определен начин. Всяка една дума притежава звучене, което може да приповдигне или да смаже духа.

“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше живот и животът беше светлината на хората. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.”.

Йоан 1:1-18

Тъй като всички общуваме, всички ние творим вселени, наситени с най-различни емоции и техни нюанси. И пренасяме в тях своите мисли и представи, като претворяваме света. Което означава, че всички ние сме Творци. И, наистина е така, тъй като във всеки от нас е заложено божественото начало. А толкова често забравяме за него!

Наборът от думи, с които си служим, много зависи от начина, по който са ни говорили в детството, от нивото на образованието ни, а също и от интереса ни към книгите и към самоусъвършенстването на личността.

Мисълта ни се насочва от определени идеи. Вдъхновение черпим пак от тях. Намираме ги в изобилие в литературата, оставена ни в наследство от поети, писатели и философи.

С какви думи сме закърмени?

Как са ни говорили родителите в детството? С какъв тон са се обръщали към нас – любящ, или обвинителен и упрекващ? Думите, с които израстваме, настроенията, които те пораждат, ни съпътстват дълги години. Често до края на земния ни път.

Те ни моделират, изграждат душевния ни свят, задават ни хоризонтите, към които се стремим. Или, напротив, лишават ни от воля и хъс, ампутират творческото начало в нас.

Сравнете, например, емоционалния отговор в ума ви на думите: “спокойствие”, “целувка”, “прегръдка”, “милувка”, “топлина” и “мраз”, “раздяла”, “разруха”, “загуба”.

Всяка клетка на тялото ни реагира на вибрациите на думите, които чуваме и които произнасяме. Чрез тях, умът ни се настройва на определени честоти. Те създават цяла вселена от предчувствия и усещания. Човекът може да бъде убит душевно и духовно с думи. Те са оръжие. И то е толкова по-опасно и фатално, колкото по-неосъзнат е този, към когото е насочено.

Думите и свойствата им да моделират света около нас се използват в методите на пропагандата и при воденето на психологическа война, наричана още и „информационна война” (infowar). Планираното използване на информацията е вид “интелигентно” оръжие, което нанася сериозни поражения на широки обществени кръгове, в полза на корпоративни интереси. “Който владее информацията, той владее света“, мъдро се е изразил навремето Натан Ротшилд, английският финансист.

Думите, които използваме в ежедневието

Но нека сега обърнем по-специално внимание на думите, които използваме най-често, обикновено дори неосъзнато. Междуличностните отношения могат да бъдат богатство, но и проклятие. Почувствахте ли сега вибрациите на думата “богатство” и на думата “проклятие“? Усетихте ли стягане в сърдечния мускул при втората? Ето така ни влияят думите – повдигат духа ни или го принизяват.

Петър Дънов казва:

Затуй в езика си, в мисълта си трябва да сте въздържани, ако искате да вървите успешно.

За пример, кажа някому една груба дума, а след това искам да зная дали е груба, или не. Как ще проверя? Ето как. Ще кажа някому: моля ти се, кажи същата дума на мен, за да я опитам! Каже ли ми я, ще зная вече, каква е тази дума и какъв ефект произвежда.

Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система на човека. Защо? Защото тя се връща обратно върху него. Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система и човек заболява.”

А вие как общувате – осъзнато или неосъзнато?

Ако не се замисляте особено, има голям шанс да не ви разбират правилно и да се въвличате в куп ненужни драми. Вероятно не си давате сметка за ефекта, който произвеждат употребяваните от вас думи.

Достатъчно е човек да заговори и от първите три изречения можем да се ориентираме за нивото на образованието му и социалния му статус. Употребяваните от него думи отразяват душевното му състояние и доколко се е развил като личност.

Случвало ли ви се е, например, да чуете разговор, в който са употребени доста ругатни и нецензурни думи? Не всеки ги използва. Те са характерни за хора с ниско ниво на грамотност и такива, които са груби и незачитащи чувствата на другите. Също така, говорят за принадлежност към определени социални прослойки, в които насилието, било вербално, било невербално, е приемливо и дори в реда на нещата. В такива среди ще ви гледат като марсианец, ако се изразявате почтително, умерено и използвате книжовен език. Изобщо няма да ви разбират и ефектът ще е като този от разговор между хора от различни националности.

Колкото по-ниско стои човекът в еволюционната пирамида, толкова е по-беден речникът му и толкова по-неосъзнат е той. За да премине към по-горно ниво, той ще има нужда от появата и употребата на нови думи в живота си, които да му открият нови светове и хоризонти, към които да се стреми. Ще има нужда от вдъхновение (а то също се предава с думи!) и от смяна на средата. Там, където ще се употребяват други изразни средства, рисуващи други варианти на света.

Затова – да не забравяме! Думите могат да ни ограничават, но могат и да ни окрилят.

Нийл Доналд Уолш е казал:

"Не забравяй, че всяко действие е акт на самоопределение. Всяка мисъл носи творческа енергия. Всяка дума изразява твоята истина."

Думите са равнозначни на действия

За да сме щастливи е добре да общуваме с хора, които си дават сметка за силата на думите, тъй като те имат въздействие върху психиката и физиката ни. Някои от тях се забиват в лицето ни като шамари. Други усещаме като милувка, като “балсам за душата”. Многословието и празнодумството натоварват ума и също са за избягване, ако се стремим съм душевна хармония. Празнословието обезценява думите и предизвиква усещане за вътрешна пустота. Вкусът към клюкарстването пък разваля човека и го принизява до едно незавидно ниво. Веднъж хванал се на тази игра, той трудно може да се откопчи от нея и така и не се усеща как тя принизява интелекта и духа му.

Специалистите по манипулация на съзнанието използват думите, за да създават неяснота и объркване, страх и паника, дори. Ако накарате някого да изгуби почва под краката си, този човек е ваш. Можете да правите с него каквото си поискате. Тази е тъжната истина. Манипулаторите се стремят и към подклаждане на конфликти между различни социални групи и дори между държави. Да, толкова опасни могат да бъдат думите!

Лъжците пък съвсем съзнателно се изразяват с недомлъвки, при липса на конкретика. Използват думи, които могат да бъдат тълкувани по различни начини. Или говорят прекалено много, в опит да ви накарат накрая да изключите аналитичната си мисъл и да престанете да опитвате да разсъждавате над казаното. Или пък често си противоречат, представяйки противоречива информация. Така могат умело да заблудят жертвата си. Обикновено лесно ви обещават атрактивни неща. Намеренията на такива хора могат да бъдат усетени само от будните и осъзнатите. А вие, осъзнати ли сте?

"Често повтаряме, че за човек се съди по делата му, но понякога забравяме, че думите също са постъпка. Речта на човек е огледало на самия него. Всичко фалшиво и измамно, пошло и вулгарно, независимо как се опитваме да го скрием от другите, всяка празнота, безчувственост или грубост се проявяват в речта със същата сила и очевидност, с които се проявяват искреността и благородството, дълбочината и тънкостта на мислите и чувствата."

Лев Толстой

Как да разберете дали ви манипулират или лъжат?

Или – когато думите се превръщат в оръжие…

Вербални и невербални сигнали

 • Честите движения на главата напред, назад, встрани, могат да бъдат един от признаците. Съчетано с уклончивост.
 • Често повдигане на раменете, поради ускореното дишане и учестения пулс;
 • Когато в рамката на един разговор някой често повтаря една и съща мисъл, би могло да е и защото сам се опитва да се убеди в своята лъжа. Освен това, така се печели и време, докато лъжецът обмисли следващите си думи. Затова, бъдете бдителни за често повтарящи се словосъчетания!
 • Бъдете внимателни и с човек, който ви залива с информация и ви дава прекалено много детайли, особено, ако ви и говори бързо и ви създава усещане за спешност за взимане на решение;
 • ВНИМАНИЕ: опитват се да ви вменят чувство за вина! Това е абсолютно доказателство, че ви манипулират! Този метод е стар колкото и света и е изпитан, доказано работи, много хора се връзват;
 • Апелират към вашето “чувство за дълг” и отговорност. Също много ефикасен манипулативен подход! Използва се, за да ви накарат да извършите неща, които са категорично против личния ви интерес и които дори биха могли сериозно да ви навредят. Исторически погледнато, най-големите зверства са били извършвани след апели към чувството за дълг на различни групи от хора. Думичките “длъжни сте” или “трябва” са от най-любимите на манипулаторите! Използват ги с охота.
 • Някой ви казва, че няма как да прецените адекватно, тъй като нямате необходимите познания. И тук ви манипулират, като се опитват да омаловажат здравия ви разум, качествата ви и знанията ви, за да слушате какво ви говори “експертът” или “специалистът”. Който обикновено има финансова изгода от това да се вслушате в съветите му. Помнете: събирайте винаги информация от най-различни (и независими!) източници, за да не се оставите да бъдете подведени от недобронамерени хора;
 • Някои изкусни манипулатори могат да ви отправят втренчени погледи и дори да мигат рядко, в опит да контролират ситуацията и за да следят вашите реакции на казаното от тях; но и честото и бързо мигане може да бъде сигнал за човек, който ви лъже;
 • Раздразнителността на човека срещу вас също е показател, че той желае да контролира общуването и да налага своите виждания. Тя се изразява и в употребата на думи с отрицателни значения, които навяват неприятни асоциации. Целта е дестабилизиране на опонента.
 • Манипулаторът ще ви накара да се съмнявате в своята реалност и в своите избори. Ще ви накара да повярвате, че нещо с вас не е както би следвало да бъде. Ще ви създаде, ако му позволите, куп комплекси.
 • Човекът, който ви манипулира, ще се опита да повлияе отрицателно на самочувствието ви, ще омаловажи вашите постижения. Идеалната жертва е без грам самочувствие и без мнение по редица въпросни. Накъдето я побутне вятърът, или тълпата, натам отива.
 • Този, който ви манипулира, ви налага да излезете от зоната си на комфорт, без да се интересува от вашето мнение. Същевременно, или се прави, че не забелязва вашия дискомфорт, или прави коментари от типа на: “Това нищо не е”, “Какво толкова?”, “Нищо лошо не се е случило!”, “Ееее, голяма работа!”.
 • Манипулаторът се държи така, все едно се подразбира вашето предварително съгласие по неговия сценарий; ще ви оставя с впечатлението, че сте ги обсъждали вече нещата и сте се съгласили. По този начин ви поставя в неудобно положение, за да откажете на по-късен етап;
 • Внимавайте с подчертаното фамилиарничене от страна на непознати или на недотам познати. Това също е класически манипулативен подход. Прекалено многото мили думи, потупванията по рамото и комплиментите са сигурен знак, че човекът срещу вас се опитва да спечели доброто ви разположение на всяка цена. Запитайте се каква може да бъде преследваната от него цел;
 • Мълчаливата агресия е вид насилие, което манипулаторите особено много обичат да прилагат. Подходът е проява на жестокост и пълно незачитане на чуждите емоции и чувства. Мълчанието може да бъде много по-лошо от викове. Използва се за объркване и за наказание на този, който отказва да играе по правилата на манипулаторите.

Думите като лек

Тяхното лечебно свойство е доказвано многократно през вековете. Използва се в хипнозата, внушението и автосугестията (самовнушението). Те се прилагат, например при борба със зависимости, като цигари и алкохол, както и при проблеми със затлъстяване и с емоционално хранене. Прилагани са и за обезболяване на пациента при вадене на зъб и по време на операции. А също при изучаването на чужди езици.

В началото на XX-ти век придобива световна известност Емил Куе (1857 – 1926 г.), френски психолог и фармацевт, който лансира идеята за подобряване на психическото и физиологичното състояние на човека, прилагайки самовнушение. Реално погледнато, ние го прилагаме върху себе си от най-ранната си детска възраст, но го правим съвсем несъзнателно и там се крие разковничето! Защото съвсем несъзнателно можем да си внушим мисли и идеи, които да имат негативни последици върху ума и тялото ни. А практикувайки съзнателно самовнушение бихме могли да подобрим значително всички аспекти на живота си, променяйки характера и нагласите си.

В Школата на Учителя Петър Дънов се използват формули за самоусъвършенстване.

Лечителят Петър Димков използва силата на формулите в народната медицина.

В Източните школи пък се използват така наречените мантри.

Методът на самовнушението доказано работи дори използван по пътя към професионалния успех и богатството.

Все пак, за да е ефективен, следва да влагате емоции и чувства по време на заниманията, а не да повтаряте автоматично думи и фрази.

Най-прочутата фраза на Емил Куе е: “Всеки ден, във всяко едно отношение, аз съм все по-добре и по-добре и по-добре.”. Ако си я повтаряте по 20-30 пъти дневно, тя би оказала цялостен положителен ефект върху живота ви. Самовнушението действа най-силно вечер, преди заспиване.

Върху метода на Емил Куе се базират методиките на автогенния тренинг, на невролингвистичното програмиране (НЛП), на плацебо ефекта и на така популярното положително мислене на автори като Луиз Хей, излекувала се от рак на гърдата в напреднал стадий, благодарение на силата на положителната мисъл и утвърждения за здраве и изобилие.

Думите в езика на любовта

Те въздигат човека, окуражават го, дават му криле. Най-силната положителна емоция е любовта. Тя притежава мощен творчески заряд. Дава смисъл и посока на живота. Облагородява. Променя към по-добро.

Най-ценните хора са тези, които внасят любов в този изтерзан свят, в който конкуренцията се насърчава всячески и приема най-уродливите форми. Усещате ли как звучи в ума ви думата “уродливи”? Усетихте ли какви асоциации ви навява?

Думите с положителен заряд са думи на любовта. Те дават сили за живот. Връщат към живота тези, които са се отказали от него.

Говорейки за романтичната любов, няма как да не подчертаем голямото значение на думите. Да, постъпките и делата са най-важни, но качествена връзка между двама души е невъзможна без хубави думи на нежност. Неедна връзка се е разпадала поради липка на адекватно общуване между партньорите. Оправданието, естествено, е “няма време”.

Разбира се, тук не говорим за сваляне на звезди от небето, нещо, което правят повечето изпечени Донжуановци и които не влагат грам смисъл, изричайки ги по навик. Да, звучат прекрасно, но похватите им са манипулативни и нямат общо с любовта.

Една силна връзка се изгражда благодарение на думите, с които засвидетелстваме внимание към другия и зачитаме личността му. С тях проявяваме деликатност към чувствата и емоциите му. Естествено, само думи не са достатъчни, но и само безмълвни действия не са много желателни. Дамите обичат с ушите си, затова за тях е особено важно да чуват нежни и романтични слова. Ако те липсват, настъпва студенина от тяхна страна. Липсата на такива думи те тълкуват като липса на любов.

Любовните думи имат силата да лекуват душата, а оттам и тялото. Но, за да се задейства тяхната чудотворна сила, те следва да отразяват единството на нашите мисли и чувства. Ако този синхрон отсъства, тяхната магия изчезва.

Ако синхронът е налице, те действат благотворно на партньорите, давайки им сили да продължават заедно по пътищата на живота. Много мило би било да зарадвате половинката и с някой хубав любовен стих, написан на бележка, (има хубави сборници с любовна лирика, които могат да ви бъдат от помощ).

Любовта няма нужда от сложни словосъчетания и от помпозни слова. Простичките думи, изречени искрено, имат силно въздействие. Важно е да няма неизказани любовни слова. Защото за неизказаното и за неизживяното най-силно съжаляваме. А много пропуснати моменти отлитат бъзвъзвратно.

Тихомира Добрева, експерт по комуникации

COPYRIGHT ©2022 ТИХОМИРА ДОБРЕВА. СЪДЪРЖАНИЕТО НА POPATIA.ORG Е ЗАЩИТЕНО ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s