Думите – лек, отрова и оръжие

С какви думи си служим в ежедневието е от голямо значение. Всяка една буква има специфична вибрация и оттеква в ума ни по определен начин. Всяка една дума притежава звучене, което може да приповдигне или да смаже духа. “В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше…