Меките умения и тяхната суперсила

Напоследък много често ги споменават. Придава им се голямо значение и това не е случайно. Меките умения се считат за много полезни в свят на все по-усилена и разнородна комуникация. Дори биват възприемани като по-ценни от формалното образование и дипломите.

Те включват емоционалната интелигентност и комуникативните умения. Без тях дори най-добрият специалист в областта си, не би могъл да разгърне пълния си потенциал, защото всички ние сме социални същества и се развиваме сред себеподобни. С тях ни се налага да изграждаме различни типове контакти – в личната и в професионалната сфера, които се осъществяват в определени среди със своите писани и неписани правила и специфики.

Все по-често меките умения биват включвани сред изискванията за заемане на определена длъжност. Това е така, защото човекът, който ги владее би се вписал по-лесно сред колегите си и би се адаптирал по-бързо в новата работна среда. Този тип личност е добра в изграждането и поддържането на междуличностни отношения, общува ефективно, владее активното слушане, проявява толерантност и емпатия и управлява разумно времето си, тъй като умее да се концентрира върху същината на задачите и не губи фокус. Също така, има креативен подход към разрешаването на проблемите. Наричат меките умения още „умения на 21-ви век“, „социо-емоционални умения“, „некогнитивни умения“, дори “умения за пригодност за заетост”.

Меките умения и междуличностните отношения

Не е никак пресилено да се каже, че личностните черти и социалната компетентност оформят цялостната съдба на индивида. Разбира се, късметът също има известно значение, но, в края на краищата, решаваща роля за успеха или провала играят характерът ни и начинът, по който контактуваме. Без да осъществяваме и поддържаме контакти, ние не можем да напредваме в личностното си и професионалното си развитие.

Днес, сме свързани и общуваме повече от всякога, не само лично и по телефона, а и чрез мейли, най-разнородни платформи и социални мрежи. Затова е от съществено значение да овладеем изкуството на добрата комуникация. Надали има човек, който да си представя, че може би не общува ефективно, тъй като самият процес на общуването ни се струва толкова естествен, като дишането, и подразбиращ се от само себе си. Но дали реално е така? Достатъчно е само да се огледаме около себе си да видим колко конфликти и вражди се разпалват в ежедневието и колко недоразумения възникват. А това се случва именно поради неумение да се общува ефективно.

Меките умения и ефективната комуникация

Съществуват някои основни положения в пълноценното и водещо до положителни резултати общуване. Ето кои са те:

 • Асертивност. Тя е базисно социално умение. Притежава я човекът, който уважава и цени и себе си, и другите, познава правата си, но и носи лична отговорност за думите и делата си. Такъв тип личност осъзнава емоциите и чувствата си, а също така умее да ги изразява адекватно, като щади другите. Зачита своите и чуждите граници. Умее да отстоява себе си, без да се опитва да доминира над събеседниците си. Но и не позволява да се възползват от него и да го манипулират. Асертивните хора са контактни и общителни и имат позитивен подход към разрешаването на проблеми и конфликтни ситуации.
 • Стегнатият и точен изказ. Многословието и прекалената емоционалност много често пречат на събеседника да разбере какво всъщност искате и какво целите с изказванията си. Това може да е много объркващо и води до редица недоразумения в последствие. Затова – замислете се как точно общувате и дали не бихте могли да промените многословието в стегнат и точен изказ. Първата крачка към подобряването на комуникативните умения е в критичното самонаблюдение. Втората се състои в ежедневни тренировки за по-адекватно общуване. Не бързайте да говорите и да отговаряте, а мислете преди това.
младо момиче с тъмна коса разговаря по мобилния си телефон, който е със защитен калъф с розови рози на черен фон
Стегнатият изказ е от особено значение при телефонен разговор
 • Доброжелателност. Ефективната комуникация е невъзможна без положителен и градивен подход. Тръгвайте винаги с идеята да се сближавате и да изграждате ползотворни контакти. Ведрото изражение на лицето и усмивката, желанието да научите повече за събеседниците си в търсене на допирни точки, ще ви спечелят много приятели и партньори в личния и професионалния живот. Критичното отношение и изтъкването на чуждите недостатъци могат да ви спечелят само множество врагове.
 • Уважение. Всеки един човек се стреми към приемане и положителна оценка на личността си и на своите постижения. Този стремеж ни е вроден. Затова – засвидетелствайте своето уважение към всеки, с когото животът ви среща. Това е основен принцип в общуването, независимо какви различия имате с човека и независимо от вашата и неговата позиция в социалната и в професионалната йерархия.
снимка в черно и бяло, господин, облечен с бяла риза, във фрак и цилиндър и с папийонка, с очила в овална форма, е повдигнал цилиндъра за поздрав, в знак на уважение
Уважителното поведение винаги впечатлява положително
 • Гъвкавост и отворен ум. Много важни, особено когато участниците в разговора са повече от двама, или присъствате на работна среща или преговори. По принцип, повечето хора биха искали да наложат своите виждания и идеи на другите, без да си дават много труда да се замислят над позициите и разбиранията на събеседниците си. Това, разбира се, е грешка, от гледна точка на ефективната комуникация. Не я правете. Заинатяването на определена позиция и стремежът винаги да се налагате е една от причините, за да не стигате до ползотворни контакти и сътрудничества. Най-продуктивните разговори често се оказват тези, при които сме разговаряли с хора с различни от нашите позиции. Защото тогава разискваме повече варианти, гледни точки и подходи и отваряме вратата към нови и нови възможности.
скица на човешко лице в профил с оцветен в най-различни цветове мозък
Отвореният ум отваря много възможности
 • Употреба на подходящия канал за комуникация. Тук се правят множество грешки. Недопустимо е сериозна информация, като предупреждение за уволнение, например, да бъде пусната по електронната поща. Или пък (конструктивна) критика към служител да бъде осъществена по служебния мейл. Има разговори, които задължително трябва да се проведат лично, “на живо” с човека, когото касаят, колкото и неприятна да е ситуацията и за двете страни. Ако пък желаете да осъществите контакт с настоящи клиенти, подходящият канал на комуникация ще е един, а с потенциални такива – друг. За по-неформално общуване бихте могли да използвате и личните съобщения в социалните мрежи. Внимателното подбиране на средството, по което да протече общуването, ви гарантира положително отношение от страна на събеседниците ви. Златното правило е: пестете максимално времето на хората!
бюро от изкуствено дърво в сивкав цвят, върху него да поставени папки и на тях етикети с надписи имената на различните социални мрежи
Подбирайте канала за комуникация според конкретния случай
 • Умението да давате и да получавате обратна връзка. Това също се оказва голяма трудност. В първия случай често се наблюдава прекомерна критичност и дори вербална агресия, които предизвикват заемане на отбранителна позиция у събеседника. А във втория, когато се получава обратна връзка, може да се наблюдава силна емоционалност и ранимост, когато тя не е особено положителна. И в двата случая приключвате с ефективната комуникация и навлизате в режим на вредни взаимодействия. Винаги започвайте с похвала и положително послание към събеседника, а ако имате някакви забележки към него или работата му, нека те да бъдат поднесени тактично и дипломатично и да бъдат реално градивни, за да не изгуби той в последствие мотивация. Ако пък получавате не толкова добра обратна връзка от клиенти или ръководители, например, винаги се старайте да разберете какви са точно проблемите и задавайте изяснителни въпроси, за да покажете своята заинтересованост и желание да подобрявате работата си.
мъжка ръка, с ръкав на риза в синьо и бяло слага чавка върху полуусмихнато лице, давайки обратна връзка
Как приемате обратната връзка?
 • Умението да бъдете обективни. Не приемайте нищо лично. Всеки си има свои грижи и проблеми и се фокусира предимно върху тях. Дори да сте имали пререкание с някого, опитайте да не задълбавате в проблема и не се настройвайте негативно срещу човека, защото това би се отразило силно отрицателно на начина на общуване помежду ви. Което е сериозен проблем, ако сте колеги или ви се налага често да контактувате, по различни поводи.
човек, облечен като усмихнат емотикон е вдигнал радостно двата си палеца нагоре
Не приемайте нищо лично
 • Стремеж към самоусъвършенстване. Това означава да осъзнавате, че имате своите силни, но и слаби страни. Да си знаете цената, но и да работите над развиването на своите качества, знания и умения и над придобиването на нови такива. В динамичните времена, в които живеем, има необходимост от непрестанно учене. Затова особено много се ценят хората, които се стремят към надграждане на своите познания и качества и които истински желаят да бъдат най-добрата версия на самите себе си.
широко усмихната жена с червило във винен цвят и идеално бели зъби, с дълга светло кестенява коса на вълни и сако в морско син цвят
Стремежът към самоусъвършенстване е изключително ценен
 • Изкуството на активното слушане може да промени из основи взаимодействията със събеседниците ви. Това е умението да възприемаме емпатично казаното, като същевременно участваме активно в разговора, но без да го прекъсваме. Това означава да не бързаме да взимаме на свой ред думата, а да се опитаме да разберем смисъла на чутото. Звучи логично, но активното слушане не се среща толкова често. При него има една особеност: това е умението да изслушваме, без да даваме оценки и без да критикуваме. Което означава, че събеседниците са добронамерени един към друг. При открита враждебност, активното слушане е невъзможно, защото тогава и емпатията, която то предполага, е невъзможна.
две жени са седнали на два кожени офис стола пред голямо бюро пред лаптоп, едната си ноди бележки и слуша активно
Практикувайте активно слушане
 • Креативността е в списъка на меките умения. Тя се състои в умението да прилагаме нови подходи и оригинални, дори нестандартни, решения на проблемите. Креативността включва и комбинативното мислене, което ни помага да направим връзка между няколко идеи, за да достигнем до нестандартно решение или идея.

„Креативността е новаторство и предприемчивост, свързване на познати и поотделно съществуващи възприятия и виждания, за да се стигне до необичайно решение. Креативността е отказ от следването на отъпкани пътища и търсене на други възможности, нахлуване в непознати полета.”

Проф. Здравко Райков

 • Умението за сътрудничество и вписване в екип. На повечето работни места служителите са с различен вид образование, култура и предходен опит. Което означава, че имат различни гледни точки, разбирания и подходи към работния процес. Така се появява необходимостта от развиването и проявяването на дипломатичност и сътрудничество, за да може работата в екип да бъде резултатна. В противен случай, цялостната дейност и ефективното функциониране на отдела или фирмата могат да бъдат компрометирани.
 • Доброто управление на времето е също сред меките умения. То е най-ценният ни и изчерпаем ресурс. Умението да определяме приоритетите си и да разпределяме времето си между тях е от голямо значение за продуктивността ни и за качеството на ежедневието ни. Способността ни да се фокусираме и да не се разсейваме с маловажни проблеми и задачи може да направи чудеса за ефективността ни в личния и в професионалния ни живот.

При добро желание меките умения могат да бъдат усвоявани и непрекъснато да се развиват и усъвършенстват. При някои личности това ще се случва по-лесно и някак естествено, при други може да се наложи да се проявява повече настойчивост и да се прилага дисциплина. Но усилията определено си струват и, в края на краищата, ще бъдете възнаградени повече от щедро за притежаването на тези специални умения.

Тихомира Добрева, експерт по комуникации

COPYRIGHT ©2022 ТИХОМИРА ДОБРЕВА. СЪДЪРЖАНИЕТО НА POPATIA.ORG Е ЗАЩИТЕНО ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s