Не ви разбират правилно? Ето защо.

Общуването ни обогатява. Обменът на мисли, идеи и емоции е в основата на развитието ни и израстването като личности. Ние сме социални същества и се нуждаем едни от други, за да задоволяваме нуждите си на всички нива. Общуването ни помага да се свързваме с приятели, с партньори, със съмишленици, да се организираме в групи, да…

Самоосъзнатостта – ключ към пълноценен живот

Динамиката днес е голяма и нивата на несигурност никак не са малки. При това положение е много лесно да загубите ориентир и да почувствате, че всичко излиза извън контрол. Много хора ще имат усещането, че полудяват, тъй като утрешният ден предлага доста неизвестни. Има ли начин да излизаме от личните и от световните кризи психически…