За целите в живота ни и за страстта

целть-в-живота-страстта-в-живота-как-да-откриете-своят-смисъл

Има една дума, която особено много обичам. Тази дума е “страст”. Който я притежава, може да сътвори чудеса в живота си. Може да покори света и да се наслаждава на най-прекрасните постижения.

За да живее ефективно, всеки един човек трябва да си набележи цели – близки и по-далечни. В противен случай той не живее, а вегетира. А за да бъдат изпълнени набелязаните цели, трябва да има движеща сила, мощен двигател, който ще ви изстреля напред и ще развее диво вятъра в косите ви.

Тази сила е страстта – неукротима, под чието влияние ние се развиваме и подобряваме уменията си.

Гениалните хора са всъщност тези, които са открили своята страст. Тя им е осветила пътя, по който трябва да вървят. Страстта е Божествената искра, която ни дарява с истински, смислен, живот. Тя дава силния импулс, който отключва творческия потенциал и градивното начало в душата.

Да разгорим силно пламъка на страстта в себе си, да открием своето предназначение, своята мисия. Само така животът ни придобива смисъл и можем да бъдем в служба на другите, което ни обогатява неимоверно много.

Тихомира Добрева, експерт по комуникации

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s