За действителността и нейното възприемане

Тази вечер попаднах на една мисъл на американската писателка Маргарет Холси, с която съм много съгласна:

“Хората, които казват, че не взимате в предвид действителността всъщност имат предвид това, че вие не взимате предвид техните представи за действителността. Действителността е преди всичко променлива величина. Ако сте въоръжени с достатъчно решителност, вие можете да създадете действителност, която не е съществувала никога преди това.”

Дали си даваме често сметка за различните си ценности, мечти и планове, които пък са плод на различните ни лични истории, средите, в които сме се изграждали и хората, с които сме взаимодействали.Ние всъщност сме доста различни едни от други.:-)

Поради тази причина следва да бъдем премерени и предпазливи и в изказванията си, защото нашата истина далеч не е общовалидна 🙂 Тя отразява просто нашата лична история.

Тихомира Добрева

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s